Za Życiem

Utworzono: wtorek, 27, marzec 2018

 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin
za życiem logo RGB

 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Wołomińskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej, Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie realizuje program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

 

PRIORYTET II. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY.

2.4. Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Do zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy:

  1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  2. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej  i logopedycznej;
  3. Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
  4. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.127 ust.19 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
  5. Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.       

Ośrodek może udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia.

Program będzie realizowany w latach 2017-2021

 

Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie Powiatu Wołomińskiego:

Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22, 05-200 Wołomin,
tel.: 22 787 47 87.

Druk podania o przyjęcie dziecka na zajęcia dostępny jest u dyrektora Zespołu Szkół oraz na stronie internetowej ZSS w Wołominie: podanie

 

 

 

Sunday the 20th. Życzymy miłego dnia!