Deklaracja dostępności

Utworzono: poniedziałek, 15, marzec 2021

Deklaracja dostępności Strony internetowej Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie

Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona nie posiada możliwość powiększenia rozmiaru czcionki, zmiany kontrastu oraz odczytu treści przez opcje "czytaj".

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Marczuk.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 227874787

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie
 • Adres: Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie
  Miła 22, 05-200 Wołomin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 227874787

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przystosowany jest do poruszania się w nim osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do budynku są szerokie i pozwalają na komfortowy wjazd wózków inwalidzkich. Przy wejściu głownym znajduje się portiernia, w której zawsze jest pracownik administracyjny, mający wiedzę na temat rozmieszczenia sal oraz poszczególnych pracowników placówki. Wejście główne znajduje się na poziomie 0, z którego można dostać się zarówno na poziom 1 oraz 2 klatką schodową jak również windą. W budynku znajdują się dwie windy. Druga winda daje nam możliwość przemieszczania się pomiędzy poziomem 1 a salą gimnastyczną. Gabinety specjalistów (psycholog, pedagog) oznaczone są plakietkami na drzwiach, jak również wszystkie sale mają nadane indywidualne numery. Pokoje administracyjne takie jak sekretariat, kadry, gabinety dyrektorów, pielęgniarki, również są oznaczone plakietkami. Cały budynek oznaczony jest znakami informującymi o schodach, hydrantach, gaśniacach, apteczkach czy wyjściach ewakuacyjnych. Wszyscy pracownicy placówki są przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. W szkole znajduje się również defibrylator AED. W przypadku osób niewidomych istnieje możliwość poproszenia o pomoc pracownika administracyjnego znajdującego się na portierni przy wejściu głównym do budynku. Ze wzgledów bezpieczeństwa drzwi wejściowe do placówki zamykane są od wewnątrz na klucz. Aby dostać się do środka, należy zadzwonić dzwonkiem znajdującym się z prawej strony drzwi wejściowych. Przed budynkiem znajdują się 2 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Istnieje również możliwość wjazdu na szkolne patio (pojazdy do 2,5 m wysokości), po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z dyrektorem szkoły. 

Tuesday the 27th. Życzymy miłego dnia!