Z wizytą u króla

Drukuj
Utworzono: czwartek, 11, kwiecień 2019

W czwartek 14 marca 2019 roku uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie wraz z opiekunami gościli na Zamku Królewskim w Warszawie, uczestnicząc w lekcji muzealnej “Z wizytą u króla”. Pani przewodnik nie tylko oprowadziła grupę po wspaniałych komnatach królewskich, ale także opowiedziała o znamienitych mieszkańcach zamku: królu Zygmuncie III Wazie i królu Stanisławie Auguście Poniatowskim. Zygmunt III Waza (lata życia 1566 - 1632, lata panowania 1587 - 1632) objął tron Polski po śmierci Stefana Batorego. Pochodził ze Szwecji, z dynastii Wazów, łączyło go bliskie pokrewieństwo z dynastią Jagiellonów. Na początku panowania Zygmunta III, w 1596 roku główna rezydencja królewska została przeniesiona z Krakowa do Warszawy. Wybuchł bowiem pożar na Wawelu, który poważnie uszkodził zamek królewski. Jednak

ważniejszymi powodami były: centralne położenie Warszawy, częstotliwość odbywanych tu sejmów i oczywiście krótszy czas docierania do króla wieści z rodzinnej Szwecji. Długie, 45 - letnie rządy Zygmunta III Wazy nie należały do spokojnych. Rzeczpospolita weszła w okres długich wojen ze Szwecją, Rosją, a następnie z Turcją. Zniszczenia i wyczerpanie zasobów skarbu były dotkliwe i długo odczuwane. Król Zygmunt III Waza był portretowany tylko w stroju typu hiszpańskiego: krótkie spodnie, pończochy, kryza, kapelusz. Tak pisał o królu Zygmuncie III współczesny jemu pamiętnikarz: “(...) był urody wysokiej, twarzy pociągłej, ocz wesołych, zdrowia zrazu dobrego”. Stanisław August Poniatowski (lata życia 1732 - 1798, lata panowania 1764 - 1795) został wybrany na króla w 1764 roku. Większość szlachty postanowiła, by na tronie zasiadł Polak, spokrewniony przez matkę z magnackim rodem Czartoryskich. Za panowania tego ostatniego króla Polski nasz kraj przechodził ciężkie chwile - dokonały się trzy kolejne rozbiory i Polska zniknęła z mapy Europy. Jednak zanim do tego doszło, król wspaniale urządził wnętrza Zamku Królewskiego w Warszawie. Na urządzanych przez niego “obiadach czwartkowych” gromadzili się wybitni artyści, ludzie nauki i literaci. Dzięki królewskiemu mecenatowi kultura i literatura polska przeżywała rozkwit. Po pierwszym rozbiorze Polski (1772 r.) z inspiracji króla Stanisława Augusta przeprowadzono szereg gruntownych reform, które miały unowocześnić i wzmocnić państwo. W 1773 roku utworzono Komisję Edukacji Narodowej, która przeprowadziła następnie reformę szkolnictwa. Na Sejmie Wielkim - Czteroletnim (1788-1792) uchwalono konstytucję (3 maja 1791r.). Była ona pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie. Zniosła między innymi wolną elekcję i liberum veto, wprowadziła zasadę trójpodziału władzy i monarchii dziedzicznej. W 1793 r. Rosja i Prusy podpisały kolejny traktat rozbiorowy (drugi rozbiór Polski). W 1794 r. wybuchło powstanie kościuszkowskie, które po początkowych zwycięstwach ostatecznie upadło. Rok później, w 1795 r. Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski. Ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski, został zmuszony do abdykacji i wzięty przez Rosjan w areszt domowy. Zmarł trzy lata później. Polska odzyskała niepodległość wiele lat później - 11 listopada 1918 roku.

Dominika Bogusz Piotr Dereszewski Magdalena Frankiewicz Małgorzata Gawron

 

Saturday the 24th. Życzymy miłego dnia!