Zespoły nauczycieli

Utworzono: czwartek, 10, wrzesień 2020

ZESPOŁY ZADANIOWE ROK SZKOLNY 2020/2021

Zespół do spraw Wczesnego Wspomagania

- Paweł Marczuk

- Dominika Bogusz

- Tomasz Mróz

- Daria Makulska – Siedlec

- Monika Kłos

Zespół do spraw alternatywnej i wspomaganej komunikacji

- Monika Kłos

- Ewelina Sztanga-Jankowska

- Anna Ardel

- Daria Makulska – Siedlec

- Beata Kietlińska

- Alicja Świder

- Magdalena Jaskulska

- Marzena Dolińska

- Violetta Kasińska

- Urszula Góral

- Paweł Marczuk

- Justyna Świeżak

- Monika Stefankowska

- Urszula Ostaszewska-Dobosz

- Agnieszka Lekki

- Agnieszka Reczek-Jezierska

Zespół do spraw nauczania

i wychowania dzieci z autyzmem

- Daria Makulska – Siedlec

- Beata Kietlińska

- Anna Zielińska

- Joanna Grygo

- Urszula Ostaszewska – Dobosz

- Barbara Dmowska - Pancek

- Magdalena Jaskulska

- Anna Ardel

- Dominika Bogusz

- Dorota Urbanowska

- Katarzyna Kozłowska

- Urszula Bartosiak

- Violetta Kasińska

- Marzena Dolińska

- Sławomira Wojdyna

- Agnieszka Lekki

Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej - koordynatorzy

- Joanna Grygo

- Daria Makulska – Siedlec

- Anna Ardel

Zespół do spraw doradztwa zawodowego

- Anna Ardel

- Dorota Urbanowska

- Dominika Bogusz

- Maja Nowakowska

- Krzysztof Kapla

- Magdalena Jaskulska

- Dominika Bogusz

- wychowawcy klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Zespół do spraw sportu

- Piotr Dereszewski

- Tomasz Mróz

- Maciej Przetakiewicz

- Dominika Bogusz

- Urszula Ostaszewska – Dobosz

- Irmina Kosnowicz

- Michał Szymkiewicz

- Witold Myć

Zespół do spraw Absolwentów

- Urszula Bartosiak

- Katarzyna Kozłowska

- Aneta Piotrowska

Zespół dotyczący programu wychowawczo – profilaktycznego

- Magdalena Frankiewicz

- Dominika Bogusz

- Magdalena Rakoczy

- Piotr Dereszewski

- Agnieszka Lekki

- Aneta Piotrowska

- Maria Firus

Zespół do spraw Statutów

- Agnieszka Rygało

- Aneta Kochel

Zespół interwencyjno – kryzysowy

- Dorota Urbanowska

- Edyta Michałek

- Maciej Przetakiewicz

- Dominika Bogusz

- Ewelina Sztanga-Jankowska

- Anna Ardel

- Monika Narożniak

Zespół do opracowania planu pracy szkoły

- Monika Stefankowska

- Monika Kłos

- Urszula Góral

Zespół do spraw zdalnego nauczania

- Mariola Kujawa

- Piotr Dereszewski

- Paweł Marczuk

- Maria Firus

- Justyna Świeżak

- Jolanta Wojciechowska

Sunday the 20th. Życzymy miłego dnia!