Historia szkoły

Utworzono: wtorek, 03, grudzień 2019

1. IX. 1966r. – powstaje pierwsza klasa specjalna dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie.


1. IX. 1967r
. – tworzone są kolejne klasy specjalne w Szkole Podstawowej Nr 1 i 5. 


1. II. 1970 r. – Powstaje Szkoła Podstawowa Specjalna mająca siedzibę w Szkole Podstawowej Nr 1. Kierownikiem szkoły zostaje Eugenia Dmochowska. Szkoła liczy 124 uczniów i 8 nauczycieli. Działa Samorząd Uczniowski, biblioteka, koło PCK i SKO. 


1. IX. 1972r. – nowym kierownikiem Szkoły zostaje Stefan Wojdyna. Szkoła przenosi się do budynków po byłym młynie i biurze melioracyjnym przy ulicy Długiej 34 w Wołominie.


1. IX. 1973r. – kierownictwo Szkoły obejmuje Janina Ciok. Dla najstarszych uczniów zostają zorganizowane 2 klasy z przyuczeniem do zawodu stolarza. Młodzież odbywa praktyki w pobliskich Zakładach Stolarki Budowlanej w Wołominie. W Szkole działa: SU, PCK, SKO oraz LOP, chór i kółka zainteresowań.


1974r. – przy Szkole powstaje drużyna harcerska Nieprzetartego Szlaku ZHP, prowadzona przez druhnę T. Wiśniewską.


1. IX. 1978r
. – Szkoła zostaje przeniesiona do budynków po Liceum Ekonomicznym przy ulicy Miłej 22 w Wołominie. Szkoła liczy 105 uczniów i 12 nauczycieli. Zostaje zorganizowana świetlica na ½ etatu. Działa także TPD i Szkolne Koło Sportowe. 


1. IX. 1984r. – nowym dyrektorem Szkoły zostaje Irena Stępień. Następuje remont budynków szkolnych oraz boiska.


X. 1989r. – kierownictwo Szkoły obejmuje Walenty Indyk. Udaje się zapewnić gorące posiłki uczniom z najuboższych rodzin. Postępują dalsze prace remontowe. Ponieważ brakuje bieżącej wody i sanitariatów, z inicjatywy Szkoły powstaje Społeczny Komitet budowy Wodociągu na ulicy Miłej.


1. IX. 1992r. – dyrektorem Szkoły zostaje Hanna Dudyńska.


6 – 12. VI. 1994r. – zostaje zorganizowany pierwszy wyjazd 40 uczniów i 5 nauczycieli na „zieloną szkołę” do miejscowości Ublik na Mazurach.


VI. 1994r. – udaje się doprowadzić wodę do budynku Szkoły oraz wybudować nowoczesne toalety.

1. IX. 1995r. – powstaje pierwsza „klasa życia” dla 8 uczniów głębiej upośledzonych umysłowo, którzy do tej pory uczyli się razem z dziećmi lekko upośledzonymi umysłowo.


1. IX. 1996r.
– dyrektorem Szkoły zostaje Alicja Świder. Udaje się zorganizować pierwszy wyjazd uczniów na turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu. Szkoła zaczęła starania o remont budynku i rozbudowę.


1.I. 2001r. – Pani Barbara Ciepielewska została powołana na stanowisko dyrektora Szkoły

28. I. 2003r.– został oddany do użytku nowy budynek szkolny.


IX. 2005 r. – wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego utworzono Szkołę Przysposabiającą do Pracy dla młodzieży kończącej gimnazjum, niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Na początku był jeden oddział, a z roku na rok szkoła rozrastała się i obecnie liczy 4 oddziały. 


IX. 2006r. – otwarta została 2 – letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna o kierunku „kucharz małej gastronomii”.


VI. 2007r. – zostało oddane do użytku po generalnym remoncie skrzydło szkoły. Remont mógł się odbyć dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej – w ramach projektów tworzonych wspólnie przez panią dyrektor i Starostwo Powiatu Wołomińskiego. Dzięki tym projektom szkoła została także wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Powstała również sala doświadczania świata. Utworzono profesjonalną rehabilitację. Szkoła pozyskała specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny: stacjonarne rowery, bieżnie, atlas, UGUL, łóżko wodne do masażu itp. Wdrożono projekty unijne dotyczące wyposażenia dwóch pracowni komputerowych, a także pracowni specjalistycznej EEG Biofeedback i Integracji Sensorycznej (SI) oraz pracowni logopedycznej.

IX. 2011r. – otwarcie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

11. X. 2012r. – nadanie szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół imienia księdza Jana Twardowskiego.

01. III. 2014r. – 7.IV. 2014r. – obowiązki dyrektora pełni Piotr Dereszewski (przez ponad dwa lata wcześniej pełnił funkcję wicedyrektora).

07. IV. 2014r. – nowym dyrektorem ZSS zostaje Pani Barbara Cyrych.

XII. 2014 r. – z inicjatywy dyrektor Barbary Cyrych zostaje wybudowany nowy plac zabaw na placu szkolnym.

IX. 2014r. – zostaje otwarta Kawiarenka na Miłej.

IX. 2016r. – zamknięcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

IX. 2016r. – nowym dyrektorem ZSS zostaje Pani Hanna Szyszkowska.

IX. 2017r. – otwarcie Programu „Za Życiem”.

IX. 2018r. – nowym dyrektorem ZSS zostaje Pani Monika Kisielińska.

X. 2019r. – wygrana w Konkursie Ogólnopolskim OSE Wyzwanie, multimedialnej mobilnej pracowni komputerowej.

 

Zapraszamy do obejrzenia, krótkiej FOTORELACJI z minionych lat

Sunday the 20th. Życzymy miłego dnia!