O nas

Utworzono: wtorek, 03, grudzień 2019

Nasz zespół szkół jest publiczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W jego skład wchodzi szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa przysposabiająca do pracy.


ZAPEWNIAMY:

 • Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę oligofrenopedagogów
 • Komfort osobom niepełnosprawnym ruchowo (winda, podjazdy, dostosowane łazienki)
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
 • Pełny zakres zajęć kompensacyjnych i wyrównawczych
 • Opiekę logopedy
 • Opiekę pielęgniarską
 • Stałą pomoc psychologa i pedagoga
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • Naukę języka angielskiego
 • Świetlicę czynną od godziny 7.00 do 17.00
 • Możliwość korzystania z obiadów
 • Możliwość uczestniczenia w różnorakich zajęciach dodatkowych
 • Możliwość korzystania z wyjazdów na wycieczki
 • Poczucie bezpieczeństwa i przyjazną atmosferę
 • Rehabilitację ruchową prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę rehabilitantów
 • Zajęcia z integracji sensorycznej (SI)
 • Zajęcia biofeedback (EEG)

DOBRO DZIECKA STAWIAMY NA PIERWSZYM MIEJSCU !

Czuwa nad tym - pod kierunkiem dyrektor Moniki Kisielińskiej- kilkudziesięcioosobowe grono pedagogiczne, dwudziestu pracowników z działu administracji.

Sunday the 20th. Życzymy miłego dnia!