Zespoły nauczycieli

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 10, wrzesień 2018

ZESPOŁY NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

DZIAŁAJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH

Zespół do spraw Wczesnego Wspomagania

- Paweł Marczuk

- Dominika Bogusz

- Tomasz Mróz

- Ewa Rodzeń

- Daria Makulska-Siedlec

Zespół do spraw alternatywnej i wspomaganej komunikacji

- Katarzyna Szewczyk

- Anna Ardel

- Daria Makulska – Siedlec

- Beata Kietlińska

- Alicja Świder

- Agnieszka Reczek – Jezierska

- Magdalena Jaskulska

- Beata Walczak

- Marzena Dolińska

- Violetta Kasińska

- Monika Kłos

- Urszula Góral

- Paweł Marczuk

Zespół do spraw nauczania i wychowania dzieci z autyzmem

- Daria Makulska – Siedlec

- Barbara Dmowska – Pancek

- Beata Kietlińska

- Anna Zielińska

- Ewelina Kowalewska

- Joanna Grygo

- Urszula Ostaszewska – Dobosz

- Agnieszka Reczek – Jezierska

- Magdalena Jaskulska

- Anna Ardel

- Dominika Bogusz

- Dorota Urbanowska

- Katarzyna Kozłowska

- Urszula Bartosiak

- Violetta Kasińska

- Marzena Dolińska

Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej - koordynatorzy

- Daria Makulska – Siedlec

- Joanna Grygo

- Anna Ardel

- Agnieszka Stańczak

Zespół do spraw doradztwa zawodowego

- Anna Ardel

- Dorota Urbanowska

- Edyta Michałek

- Dominika Bogusz

- Agnieszka Reczek – Jezierska

- Joanna Grygo

- Maja Nowakowska

- wychowawcy klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej, III Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Zespół do spraw sportu

- Tomasz Mróz

- Maciej Przetakiewicz

- Magdalena Jaskulska

- Dominika Bogusz

- Mariusz Wierzchucki

- Piotr Dereszewski

- Urszula Ostaszewska – Dobosz

Zespół do spraw Absolwentów

- Urszula Bartosiak

- Katarzyna Kozłowska

- Joanna Grygo

- Aneta Piotrowska

Zespół dotyczący programu wychowawczo – profilaktycznego

- Beata Kietlińska

- Magdalena Frankiewicz

- Dorota Urbanowska

- Dominika Bogusz

- Magdalena Rakoczy

- Piotr Dereszewski

Zespół do spraw Statutów

Koordynator: Violetta Kasińska

Szkoła Podstawowa:

- Marzena Dolińska

- Urszula Ostaszewska – Dobosz

- Ewelina Kowalewska

Gimnazjum:

- Urszula Bartosiak

- Małgorzata Gawron

- Anna Kos - Bury

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

- Aneta Piotrowska

- Beata Ołowska

- Małgorzata Krzesińska

Zespół interwencyjno – kryzysowy

- Edyta Michałek

- Dorota Urbanowska

- Marta Kędzierska

Zespół do opracowania planu pracy szkoły

- Alicja Świder

- Monika Stefankowska

- Ewa Kłos

- Ewelina Sztanga-Jankowska

- Monika Kłos

Podsumowanie imprez

- Katarzyna Szewczyk

CZYNNOŚCI DODATKOWE

Układania planu zajęć

- Anna Ardel

- Maja Nowakowska

- Joanna Grygo

Zastępstwa

- Maja Nowakowska

- Joanna Grygo

Pisemko Szkolne

- Anna Kos – Bury

- Małgorzata Gawron

- Agnieszka Stańczak

- Beata Ołowska

- Beata Kietlińska

Samorząd Szkolny

- Beata Kietlińska

- Anna Kos – Bury

- Małgorzata Gawron

Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej

- Violetta Kasińska

- Marzena Dolińska

Strona internetowa szkoły

- Paweł Marczuk

- Piotr Dereszewski

Zespół do opracowania wyników egzaminu gimnazjalnego

- Katarzyna Szewczyk

- Małgorzata Gawron

- Barbara Dmowska – Pancek

Osoba odpowiedzialna za procedury przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego

- Anna Ardel

Osoba odpowiedzialna za procedury przeprowadzenia egzamin ósmoklasisty

- Aneta Piotrowska

Facebook

- Piotr Dereszewski

- Paweł Marczuk

- Dyrektor ZSS

Kawiarenka

- Małgorzata Krzesińska

- Tomasz Mróz

- Maciej Przetakiewicz

Świetlica

- Ewa Klos

- Paulina Górecka

Oprawa muzyczna

- Dorota Urbanowska

- Małgorzata Krzesińska

Filmowanie uroczystości

- Bogusław Murawiecki

- Tomasz Mróz

- Maciej Przetakiewicz

Robienie zdjęć

- Joanna Grygo

- Dominika Bogusz

- Tomasz Mróz

- Maciej Przetakiewicz

Sprzęt nagłaśniający

- Mariusz Wierzchucki

- Piotr Dereszewski

Zespół teatralny

- Ewelina Kowalewska

- Marzena Dolińska

- Urszula Ostaszewska – Dobosz

- Paulina Górecka

- Violetta Kasińska

Oprawa taneczna

- Dominika Bogusz

- Magdalena Jaskulska

- Ewelina Kowalewska

Osoba odpowiedzialna za BHP i próbnr alarmy przeciwpożrowe

- Maciej Przetakiewicz

Wolontariat

- Agnieszka Reczek – Jezierska

Biblioteka

- Agnieszka Stańczak

WDN

- Beata Kietlińska

- Alicja Świder

Aktualne zmiany w prawie oświatowym

- Monika Stefankowska

Prowadzenie kroniki szkolnej

- Beata Walczak

Zbieranie informacji na temat wycieczek, uroczystości szkolnych, itp. (podsumowanie raz w miesiącu)

- Maria Firus

- Justyna Świeżak

Kalendarz imprez szkolnych

- Joanna Grygo

Poczet sztandarowy

- Tomasz Mróz

- Maciej Przetakiewicz

Inwentaryzacja

- Barbara Dąbrowska

- Anna Kos – Bury

- Anna Zielińska

Saturday the 21st. Życzymy miłego dnia!