"VI MAZOWIECKI DRUŻYNOWY TURNIEJ BOCCIA" - WOŁOMIN, 23.V.2019

23 maja 2019 roku w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie odbył się już VI Mazowiecki Drużynowy Turniej Boccia. Organizatorem i gospodarzem turnieju był Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie, a współorganizatorami Starosta Powiatu Wołomińskiego i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie. Honorowy patronat nad turniejem objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrz Miasta Wołomin. Ponadto imprezę patronatami objęli: Burmistrz Miasta Radzymin, Burmistrz Miasta Ząbki i Burmistrz Miasta Zielonka. Patronem medialnym imprezy było już po raz piąty lokalne radio FAMA. Celem tej imprezy, podobnie jak w poprzednich edycjach, było rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów szkół specjalnych oraz wychowanie ich i socjoterapia poprzez szlachetną rywalizację sportową w duchu zasad wypływających z idei fair play.

 

Promujemy w ten sposób również naszą szkołę, jako placówkę zajmującą się popularyzacją dyscypliny Boccia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. W turnieju wzięły udział reprezentacje ze szkół, ośrodków i klubów sportowych z całego Mazowsza: 1. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ARKA” w Wołominie 2. KSN START WARSZAWA 3. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RADOMIU 4. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 213 w WARSZAWIE 5. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 85 w WARSZAWIE 6. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 89 w WARSZAWIE 7. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 90 w WARSZAWIE 8. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 240 w WARSZAWIE 9. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 111 w WARSZAWIE 10. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 147 w WARSZAWIE 11. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 327 w WARSZAWIE 12. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. Marii Grzegorzewskiej w OSTRÓWKU 13. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TPD KOŁO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Z ZĄBEK 14. SZKOŁA PODSTAWOWA im. Mariana Gotowca W KLEMBOWIE 15. MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM „KROK DALEJ” w MIŃSKU MAZOWIECKIM 16. SOSW OTWOCK 17. SOSW LESZNO 18. SOSW WĘGRÓW 19. SOSW RADOM 20. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 w WARSZAWIE 21. SOSW SIEDLCE 22. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 99 w WARSZAWIE 23. ASQ WOŁOMIN 24. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA im. Marii Konopnickiej w Radzyminie 25. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W WOŁOMINIE – DRUŻYNA ABSOLWENTÓW 26. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w Wołominie (GOSPODARZ TURNIEJU) Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie Pani Monika Kisielińska w towarzystwie zaproszonych gości: Pana Wicestarosty Roberta Szydlika, Pani Elżbiety Boguckiej – zastępcy dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, która reprezentowała Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pani Jolanty Sawickiej – Jurek – przewodniczącej MOZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Wołominie „NSZZ Solidarności”. Zawody miały charakter drużynowy, a sam turniej rozgrywany był systemem rosyjskim – do dwóch przegranych meczów. Każda z wyżej wymienionych reprezentacji wystawiła do udziału w turnieju dwie trzyosobowe drużyny. Ekipę z Wołomina (korzystając z przywileju gospodarza) reprezentowały trzy drużyny oraz po raz drugi w historii Turnieju Reprezentacja Absolwentów Miła 22. W sumie w turnieju wystartowało 48 drużyn (około 150 zawodników wraz z zawodnikami rezerwowymi) z całego Mazowsza. Zawodnicy biorący udział w turnieju grali w pozycji stojącej. W zależności od rodzaju niepełnosprawności uczestników w zawodach brały również udział ekipy grające w pozycji siedzącej, jak również składy mieszane (stojąco – siedzące). Każdy mecz był zaciętym pojedynkiem. Nie było straconych piłek, a o zwycięstwie często decydowały milimetry i dogrywki. Zawodnicy walczyli do ostatniego rzutu w skupieniu i ciszy. Po około czterech godzinach sportowych zmagań wyłonieni zostali zwycięzcy turnieju. Klasyfikacja końcowa rozgrywek: I miejsce – „ANTILA” RADOM II miejsce – reprezentacja Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie w składzie: Mateusz Wycech (kapitan), Leszek Gmurowski, Arkadiusz Kaczyński. III miejsce – reprezentacja Absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie w składzie: Filip Romański (kapitan), Katarzyna Grzymała, Marcin Falewski Nasz turniej z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i zainteresowaniem, a z tym wiąże się wzrost liczby startujących reprezentacji. W tym roku gościliśmy po raz pierwszy reprezentację Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Marii Konopnickiej w Radzyminie. Uroczystego podsumowania turnieju, wręczenia nagród, upominków, pucharów, medali i dyplomów ufundowanych przez Starostę Wołomińskiego, Burmistrza Miasta Ząbki, Burmistrza Miasta Zielonka, Burmistrza Miasta Radzymin, Burmistrza Miasta Wołomin dla każdego z zawodników dokonali: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie Pani Monika Kisielińska, Pan Starosta Robert Szydlik, Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Pani Maja Nowakowska, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej Pani Barbara Cyrych. Serdeczne podziękowania za otrzymane środki na zakup pucharów, medali i upominków dla uczestników zawodów składamy Staroście Wołomińskiemu panu Adamowi Lubiakowi, Burmistrzowi Miasta Radzymin panu Krzysztofowi Chacińskiemu, Burmistrzowi Miasta Ząbki pani Małgorzacie Zyśk, Burmistrzowi Miasta Zielonka panu Kamilowi Michałowi Iwandowskiemu. Pani Annie Rakoczy i Barbarze Cyrych – dyrektorom Szkoły Podstawowej im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie dziękujemy za bezpłatne wynajęcie hali sportowej i pomoc w organizacji turnieju. Dziękujemy również pani Wiktorii Wierzbie – prezes zarządu „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wołominie za wsparcie finansowe turnieju, panu Dariuszowi Wiśniewskiemu za ufundowanie już po raz szósty słodkiego poczęstunku, Carrefour Wołomin za słodkie upominki, Hurtowni Papieru i Opakowań za naczynia jednorazowe. Ogromne podziękowania składamy wszystkim nauczycielom naszej szkoły, którzy aktywnie włączyli się w pomoc przy organizacji i prowadzeniu turnieju. Dziękujemy również wszystkim sędziom, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem turnieju. W załączeniu – dokumentacja fotograficzna turnieju. Piotr Dereszewski

Tuesday the 2nd. Życzymy miłego dnia!